Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῶν τρομοκρατικῶν ἀπειλῶν σὲ δυτικὲς χῶρες καὶ τὴν κατάσταση συναγερμοῦ στὶς Βρυξέλλες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0632 δολλάρια καὶ 131,0050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1068,35, καὶ τὸ πετρέλαιο, 45,31. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπενδυτῶν ἐκτείνονται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἀλλὰ περισσότερο στὴν Δύση∙ πάντως στὴν Εὐρώπη προβλέπεται ὅτι θὰ παραταθεῖ ἡ ἀναιμικὴ ἀνάπτυξη τῶν χωρῶν της γιὰ τὸ ἀμέσως προβλεπτὸ μέλλον, χωρὶς προοπτικὲς ἀνατροπῆς της. Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν χωρῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας στὴν Κουάλα Λαμποὺρ συνοδεύθηκε ἀπὸ συμφωνίες γιὰ διεύρυνση τῶν συναλλαγῶν, ἐνῶ ἡ Κίνα διέθεσε δέκα δις δολλάρια πιστώσεις πρὸς τὶς ἄλλες χῶρες καὶ 3,5 δις ὡς βοήθεια πρὸς τὶς φτωχότερες. Ἡ νίκη στὴν Ἀργεντινὴ τοῦ Συντηρητικοῦ Μαουρίτσιο Μάκρι στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς ἀλλάζει τὴν πολιτικὴ τῆς χώρας, καθὼς χάνουν τὴν ἐξουσία τους οἱ Περονιστές, μετὰ ἀπὸ δώδεκα χρόνια.