Ρωσία, πάλιν σὲ 8 μεγάλους

Τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ρωσίας στοὺς Ὀκτὼ μεγάλους προανήγγειλε ὁ Φρὰντς Βάλτερ Σταϊνμάγιερ∙ ἡ ἀνάληψη ἀπ’ τὴν Μόσχα ἡγετικοῦ ρόλου στὴν καταστολὴ τοῦ χαλιφάτου καὶ ἡ στενὴ συνεργασία της μὲ τοὺς Δυτικοὺς στὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας ἔθεσαν τέλος στὴν ἀπομόνωσή της, ὅπως τὴν εἶχαν μεθοδεύσει πρὸς διετίας οἱ Ἀμερικανοί. Ἤδη ἀλλάζει ἡ στάση καὶ στὴν Οὐκρανία, μὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες παρακάμπτειν τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, ἐνῶ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ διευρύνουν τὶς ἀγορὲς μηχανῶν πυραύλων ἀπ’ τὴν Μόσχα καὶ συνεχίζουν οἱ πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες τους τὶς ἐπενδύσεις στὴν Σιβηρία, διότι ἡ ἐξόρυξη ἐκεῖ εἶναι πολὺ πιὸ φθηνή∙ οἱ διεθνεῖς σχέσεις ὁμαλοποιοῦνται, καθὼς οἱ Δυτικοὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι οἱ Ρῶσοι ἔχουν καλύτερη ἐμπειρία καὶ ὀργάνωση κατὰ τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας.