Βρυξέλλες, σὲ συναγερμὸ

Σὲ κατάσταση συναγερμοῦ παραμένουν οἱ Βρυξέλλες, μὲ κλειστὰ τὰ πάντα καὶ τὸν στρατὸ σὲ περιπολία, ἐνῶ οἱ εὐρωπαϊκὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἀναζητοῦν τοὺς κρυψῶνες των σὲ ὅλες τὶς χῶρες∙ ὁ καταζητούμενος τρομοκράτης δὲν ἔχει συλληφθεῖ ἀκόμη καὶ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἔχει καταφύγει σὲ ἄλλες πόλεις ἢ
ἀναμίχθηκε μὲ τοὺς πρόσφυγες. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν ἐπιβάλει κατάσταση τρόμου στὶς δυτικὲς χῶρες, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς στὸ χαλιφάτο, ὁπότε ἡ ἐξάλειψή του μόνο μπορεῖ νὰ σημάνει τὴν ἀρχὴ τῆς καταστολῆς τῆς τρομοκρατίας∙ ἡ ἑνοποίηση τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ὁ ἐπιτόπιος ἔλεγχος στὴν Ἑλλάδα τῆς καταγραφῆς καὶ τῆς παρακολουθήσεως τῶν προσφύγων εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα μέτρα προστασίας. Φυσικά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι γίνεται ἔλεγχος καὶ τῶν ἐπιτοπίων διασυνδέσεων τῆς τρομοκρατίας.