Νέα Δημοκρατία, ἐκτόνωση

Στὴν ἐκτόνωση τῆς διαμάχης στὴν Νέα Δημοκρατία ὁδήγησε ἡ συζήτηση στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα, μετὰ ἀπὸ τριήμερο σκληρῶν ἀντεγκλήσεων∙ ὁ Γιάννης Πλακιωτάκης ἔγινε δεκτὸς ὡς μεταβατικὸς πρόεδρος καὶ καταχειροκροτήθηκε, ἐνῶ ὅλοι συμφώνησαν ἑνωμένοι νὰ πᾶνε στὴν ἐκλογὴ στὶς 13 Δεκεμβρίου. Οἱ Κώστας Καραμανλῆς, Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης ἀπουσίασαν, πρὸς διατήρηση τοῦ ἑνωτικοῦ πνεύματος, ἐνῶ καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν ὀπαδῶν της εἶναι εὐνοϊκές∙ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν κρισίμων θεμάτων εἶναι τὸ προέχον γιὰ τὸν πρόεδρο, προϋπολογισμός, ἀσφαλιστικό, ἀγροτικό, τρομοκρατία, προσφυγικό, ἑλληνοτουρκικὰ καὶ περισσότερο ὅλων ἡ διαφαινόμενη κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως, πρὶν ἀπ’ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου. Ἡ αἴσθηση εὐθύνης ἀπέναντι στὴν χώρα καὶ στὸν κόσμο τῆς Νέας Δημοκρατίας κυριάρχησε, ὁπότε κύριο μέλημα εἶναι ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ ἡ προάσπιση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας∙ ὅλοι τους γνωρίζουν ὅτι πρὸς αὐτοὺς ἔχει στραμμένο τὸ βλέμμα του ὁ λαός.