Ἕτοιμο σχέδιο χρεωκοπίας

Ἕως τὰ μέσα Δεκεμβρίου ἔχει τὰ περιθώρια ἀντοχῆς ἡ κυβέρνηση ἐκτιμοῦν ἔγκυροι κορυφαῖοι πολιτικοὶ κύκλοι∙ πρέπει νὰ περάσει στὴν Βουλὴ τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὸ συνταξιοδοτικό, καὶ αὐτὰ δὲν περνοῦν καθόλου εὔκολα. Στὴν προχθεσινὴ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπουσίαζε ὁ Ναπολεοντίσκος, καὶ οἱ βουλευτὲς εἶχαν ἄγριες διαθέσεις καὶ ζήτησαν τὴν παρουσία του τὴν προσεχῆ φορά∙ ἤδη δύο τουλάχιστον φέρονται ἀποφασισμένοι νὰ καταψηφίσουν, «καὶ ἀκολουθεῖ ἡ συνέχεια», λένε. Οἱ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα καὶ τὸ κρίνουν ἀπ’ τὴν ὁμολογία τοῦ κουρεμένου ὅτι, «δὲν τὸν ἄφησαν νὰ χρεωκοπήσει τὴν χώρα»∙ δὲν ἔχουν πλέον καμμία ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση, διότι θυμοῦνται ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ταυτιζόταν ἀπολύτως μὲ τὸν ὑπουργό του.