Ἔλεγχος μυστικῶν ὑπηρεσιῶν

Ὁ ἔλεγχος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἔχει προκαλέσει τρόμο στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ γι’ αὐτὸ ἀνακάλυψε ξαφνικὰ τὴν συνεννόηση μὲ τὰ ἄλλα κόμματα∙ γνωρίζει ἄριστα, ἢ μᾶλλον τὸ γνώριζε ἄριστα πρὶν ἀναλάβει τὴν ἐξουσία, ὅτι οἱ κύριες μονάδες τῆς ΚΥΠ τὸν εὐνοοῦσαν, ὡς ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, καὶ γι’ αὐτὸ διώρισε ἄνθρωπό τους ὡς διοικητή της. Ἄλλωστε στὰ ταξείδια του στὴν Ἀμερικὴ μὲ τοὺς κορυφαίους κερδοσκόπους εἶχε συναντήσεις∙ μὲ τὴν ἑνοποίηση ὅμως τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν δικῶν μας γιὰ τὴν διαδρομὴ τῶν Ἰσλαμιστῶν φοβᾶται ὅτι θὰ ἀποκαλυφθοῦν οἱ διασυνδέσεις τοῦ παρακράτους μὲ τὴν ἐπιχώρια καὶ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία. Τότε δὲν ὑπάρχει ἔλεος.