Ἰσχυρὸ ἀντιισλαμικὸ μέτωπο

Στὴν σύσταση ἰσχυροῦ ἀντιισλαμικοῦ μετώπου ἀποβλέπει ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μὲ τὶς χθεσινὲς συνομιλίες του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Βλαδίμηρο Ποῦτιν σήμερα καὶ αὔριο∙ σὲ γενικὲς ἀρχὲς ἡ συμφωνία θεωρεῖται εὔκολη, ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογή της φαίνεται δύσκολη. Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἀφορᾶ κυρίως τὴν συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὅλων τῶν χωρῶν, πέραν τοῦ συντονισμοῦ τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων μερικῶν ἐξ αὐτῶν∙ ἀλλὰ οἱ μὲν Εὐρωπαῖοι ἀπεδέχθησαν τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν, ἀπομένουν ὅμως οἱ ἄλλες χῶρες. Οἱ μεγάλοι, μὲ σκληροὺς ἀνταγωνισμοὺς μεταξύ τους, Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι κυρίως, δύσκολα θὰ προχωρήσουν στὴν ἀνταλλαγὴ ὅλων τῶν πληροφοριῶν τους∙ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολος ὁ διαχωρισμὸς τῶν τρομοκρατικῶν ἀπὸ τὶς ἄλλης μορφῆς πληροφορίες, ὅταν ἀκόμη καὶ στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο γίνονταν ἡ διαφοροποίηση. Ὅταν μάλιστα προστεθοῦν οἱ σχέσεις ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ Τούρκων μὲ Τζιχαντιστές, τὸ πρόβλημα γίνεται δυσκολώτερο.