Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν πτωτικά, μᾶλλον μετὰ τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ μαχητικοῦ ἀπὸ τουρκικό∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,0631 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 130,4750 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1073, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 45,71. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται ἐπιφυλακτικοὶ στὴν Δύση, ἀλλὰ στὴν Ἀσία εἶναι πιὸ δραστήριοι∙ οἱ ἐπιπτώσεις ἄλλωστε στὸν τουρισμὸ ἀπ’ τὰ τρομοκρατικὰ προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι ἄσχημες, ἐνῶ στὴν Μόσχα ὁ Ποῦτιν καλοῦσε τοὺς συμπατριῶτες τους νὰ μὴν πᾶνε γιὰ διακοπὲς στὴν Τουρκία, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ πιλότου, καὶ εἶναι γύρω στὰ τρία ἑκατομμύρια ὅσοι τὴν ἐπισκέπτονται ἐτησίως. Στὴν Ἀγγλία οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι λιγώτερες ἀπὸ ἐκεῖνες στὸ Παρίσι, ἀλλὰ εἶναι αἰσθητές∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ RollsRoyce ἀνακοίνωσε ὅτι προχωράει σὲ ριζικὴ ἀναδιάρθρωση τῆς παραγωγῆς της, διότι παρουσιάζει σημαντικὴ μείωση κερδῶν. Ἡ ναυαρχίδα τῆς ἀγγλικῆς οἰκονομίας ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα, ποὺ θεωρεῖται κακὸ μήνυμα γιὰ ὅλους.