Κατάρριψη ρωσικοῦ σκάφους

Στὰ τουρκοσυριακὰ σύνορα καταρρίφθηκε ρωσικὸ μαχητικό, ἀλλὰ οἱ δύο πιλότοι σώθηκαν μὲ τὰ ἀλεξίπτωτά τους∙ Ἄγκυρα καὶ Μόσχα ἐπιβεβαίωσαν τὸ γεγονός, ἀλλὰ ἡ μὲν ὑποστηρίζει ὅτι βρισκόταν σὲ τουρκικὸ ἔδαφος καὶ ἡ ἄλλη τὸ διαψεύδει, ἐνῶ φέρεται νεκρὸς ὁ ἕνας πιλότος καὶ ὁ ἄλλος συνελήφθη ἀπὸ Ἰσλαμιστές. Ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ ματαίωσε, μετὰ τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἄγκυρα, μὲ ἀποτέλεσμα ὄξυνση τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν∙ οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο εἶναι μεγάλες, διότι ἤδη ὁ Μπασὲρ Ἀσσὰντ παρουσίασε στοιχεῖα, μὲ συνέντευξή του σὲ κινεζικὴ τηλεόραση, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι, Τουρκία, Ἀμερική, Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Κατάρ, ἔχουν ἐνισχύσει οἰκονομικὰ καὶ στρατιωτικὰ τὸ χαλιφάτο, ἀλλὰ καὶ ἀγοράζουν τὰ πετρέλαιά του, ποὺ τοῦ προσφέρουν τὸ ἀπαραίτητο ρευστὸ χρῆμα.