Προβληματικὴ ἡ ἀξιολόγηση

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἡ ἐκταμίευση τῶν ἄλλων δόσεων γίνονται προβληματικές, ἐὰν ἡ κυβέρνηση δὲν ψηφίσει, παρὰ τὴν ἔντονη πολιτικὴ ἀβεβαιότητα, τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὰ ἄλλα φορολογικά μέχρι τὰ μέσα Δεκεμβρίου∙ ἡ εὐφορία ἀπ’ τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐξανεμίζεται, διότι δὲν ἔχει συνέχεια, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀντιλαμβάνεται ὅτι, χωρὶς τὴν στήριξη ἔστω καὶ τυπική, τῆς ἀντιπολιτεύσεως δὲν περνᾶνε τὰ μέτρα, καθὼς θεωροῦν δεδομένη στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς τὴν ἀπώλεια τῆς δεδηλωμένης. Ἄλλωστε ἡ βόμβα στὸν ΣΕΒ ἔδειξε ὅτι ἐμφανίζεται νέα γενιὰ τρομοκρατῶν, ἢ μᾶλλον ἀναβαπτίζεται κάποια ἀπ’ τὶς παλιές∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ γίνεται στόχος τῆς ἐπιχώριας τρομοκρατίας, ἐνῶ οἱ Γάλλοι ἀστυνομικοὶ ξεσκονίζουν τὶς σχέσεις τοῦ παρακράτους στὴν Ἑλλάδα μὲ τοὺς Ἰσλαμιστές. Στὴν Κατεχάκη ἔχουν χάσει τὸν ὕπνο τους, διότι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι δὲν ἔχουν πλέον τὴν ἀμερικανικὴ κάλυψη, ἐπειδὴ ἡ ἐπίσημη Οὐάσιγκτον διαφοροποιεῖται ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους.