Ἐμβάθυνη σχέσεων μὲ Ἰσραὴλ

Στὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰσραὴλ συμφώνησε ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του, κατὰ τὴν ἐκεῖ ἐπίσκεψή του, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους καὶ περισσότερο στὴν ἐνέργεια∙ στὴν πράξη συνεχίζεται ἡ τριμερὴς συνεργασία, Ἰσραήλ, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου τῶν παρακτίων ἀποθεμάτων τῶν δύο χωρῶν πρὸς τὴν Κρήτη καὶ στὴ συνέχεια πρὸς τὴν Εὐρώπη. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη διεθνῆ ἔξοδο τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα στὰ πλαίσια τῆς μόνιμης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας. Ὁ πρωθυπουργὸς προσκύνησε στὸ Μνημεῖο τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ σήμερα θὰ ἔχει συνάντηση μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Ἰσραήλ, ἐνῶ στὴν συνέχεια θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπὰς στὴν Ραμάλλα καὶ τὸν πατριάρχη Ἱεροσολύμων, πρὶν ἐπιστρέψει τὸ βράδυ στὴν Ἀθήνα. Ἡ συμφωνία γιὰ τὸ ἐνεργειακὸ εἶναι ἡ πιὸ σημαντική, διότι διασφαλίζει τὴν ροὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τῆς μεγαλονήσου, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς ἀπειλές.