Οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις

Οἱ ὥριμοι πολιτικοὶ παρατηρητὲς βλέπουν κάτω ἀπ’ τὴν ἐπιφάνεια τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις πολλῶν γεγονότων τῶν ἡμερῶν μας∙ οἱ σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὸ χαλιφάτο σχετίζεται στενὰ μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, καὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τοὺς ἐξ ἀπορρήτων συμβούλους τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὶς προεκτάσεις τους στὴν διεθνῆ καὶ ἐπιχώρια τρομοκρατία. Οἱ οἰκονομολόγοι ὅμως τῶν κερδοσκόπων ἀποτελοῦν καὶ τοὺς καθοδηγητὲς ὅσων στὴν Νέα Δημοκρατία εὐθύνονται γιὰ τὰ γεγονότα στὸ ἐσωτερικό της τὶς τελευταῖες μέρες, ἀλλὰ εἶναι καὶ οἱ προπαγανδιστὲς τῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας μας τὴν ἑξαετία καὶ τῆς διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ δὲν εἶναι τυχαῖο γεγονὸς ἡ ἀπόλυτη σιωπὴ ὅλων τους τὸν τελευταῖο καιρό, ὅλως αἰφνιδίως ἔχουν πιεῖ τὸ ἀμίλητο νερό;