Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη, πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0598 δολλάρια καὶ 129,9940 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1072,20, καὶ τὸ πετρέλαιο, 45,18. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἐξελίξεις, μετὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς Ρωσίας μὲ τὴν Τουρκία, ἂν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται περισσότερο αἰσιόδοξοι, ὅτι δὲν θὰ ἔχει σοβαρὲς προεκτάσεις∙ ἀντιθέτως στὴν Ἀσία γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀπάντηση τῆς Μόσχας θὰ εἶναι σκληρή, τουλάχιστον στὰ οἰκονομικὰ θέματα, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείουν καὶ προεκτάσεις της. Στὴν Εὐρώπη συνεχίζεται ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι∙ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐκτιμᾶ ὅτι οἱ ἄμεσες ζημίες στὴν γαλλικὴ οἰκονομία θὰ εἶναι δύο δις εὐρώ, χωρὶς τὸν ὑπολογισμὸ τῶν πολλαπλαστικῶν ἐπιπτώσεών τους. Στὸ Σίτυ ἡ Rolls-Royce ἐπιμένει στὴν πρόθεσή της γιὰ ἀναδιάρθρωσή της, καθὼς ἡ μετοχή της ὑποχωρεῖ μετὰ τὴν μείωση τῶν κερδῶν της.