Ἀνάγκη σταθερότητος σὲ ἐκρηκτικὸ περιβάλλον

Ἡ ἀνάγκη πολιτικῆς σταθερότητος στὴν Ἑλλάδα κρίνεται ὡς ἐπιτακτικὴ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, μετὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Συρία καὶ τὴν τρομοκρατικὴ ἀπειλή, ὅταν μάλιστα διαπιστώνουν τὴν ἀπουσία βουλήσεως ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ οἱ ἑταῖροι μας ἔχουν σαφέστατη γνώση τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων, ἀλλὰ θέτουν ὡς ἐπείγουσα προτεραιότητά τους τὴν διαδρομὴ τῶν προσφύγων καὶ τῶν τρομοκρατῶν ἀπ’ τὴν χώρα μας, ὅπως καὶ τὴν συνεχιζόμενη δράση τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων, ὁπότε ἀναζητοῦν τὶς τυχὸν διασυνδέσεις τους. Ἄλλωστε καὶ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἔθεσε τὴν τρομοκρατία στὶς συζητήσεις μὲ τὸν πρωθυπουργό μας, χωρὶς νὰ πάρει πειστικὴ ἀπάντηση∙ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι βρίσκονται σὲ πόλεμο μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ δὲν θὰ ἀφήσουν ἀφρούρητη τὴν κύρια πύλη τῆς ἰσλαμιστικῆς διεισδύσεως, ἀψηφώντας τὶς γελοιότητες τοῦ Ναπολεοντίσκο.