Εὐρώπη, ἑνότης πληροφοριῶν

Στὴν ἀνάγκη ταχείας προωθήσεως τῶν ἀναγκαίων κανονισμῶν, γιὰ τὴν ἑνοποίηση τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ζήτησε μὲ ἀναφορά του στὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ στὸν Δημήτρη Ἀβραμόπουλο ὁ πρόεδρος τῶν Φιλελευθέρων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ ὁ Γκὺ Φέρχοστατ, πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ Βελγίου, τονίζει ὅτι, ἐὰν ὑπῆρχε πλήρης ἀνταλλαγὴ καὶ ἀξιολόγηση τῶν μυστικῶν πληροφοριῶν, γιὰ τὶς μετακινήσεις τῶν τρομοκρατῶν σὲ κάθε χώρα, θὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ ἡ τραγωδία στὸ Παρίσι. Ἐπικαλεῖται μάλιστα τὶς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωσυμβουλίου τοῦ Ἀπριλίου καὶ τὶς πρόσφατες τοῦ Συμβουλίου τῶν ὑπουργῶν Δικαιοσύνης καὶ καταλήγει, ὅτι δὲν ὑπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων, διότι ἐπίκεινται καὶ ἄλλα τρομοκρατικὰ χτυπήματα, ὅπως τὸ διακηρύσσουν οἱ Ἰσλαμιστές οἱ ἴδιοι∙ ἡ ἀναφορὰ δὲν ἔγινε τυχαῖα, ἀλλὰ ἀποβλέπει στὴν εὐαισθητοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης στὸ θέμα. Ἤδη Γάλλοι ἀστυνομικοὶ ἀπὸ διημέρου βρίσκονται στὴν Ἀθήνα καὶ ξσκονίζουν ὅλα τὰ σχετικὰ μὲ τοὺς κάθε μορφῆς τρομοκράτες… Καὶ ὅ,τι βροῦν…