Σύμπλευση Ὁλλάντ, Ποῦτιν

Οἱ πρόεδροι Γαλλίας καὶ Ρωσίας συμφώνησαν στὴν πλήρη σύμπλευσή τους στὴν Συρία, ἂν ὄχι στὴν δημιουργία μετώπου, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν Ἀμερικανῶν∙ οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ματτέο Ρέντσι εἶχαν συμφωνήσει προχθὲς στὴν δημιουργία τοῦ μετώπου καὶ σαφέστατα ἀποδοκίμασαν τὴν Τουρκία γιὰ τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ. Ὡς ἐνισχυτικὸ μάλιστα ἔρχεται ἡ ἀποστολὴ γερμανικῶν ἀναγνωριστικῶν στὴν Συρία καὶ ἡ ἔγκριση τῆς Μπούντεστανγκ γιὰ ἀποστολὴ στρατευμάτων, γιὰ δεύτερη φορὰ μετὰ τὸ Ἀφγανιστὰν μεταπολεμικά∙ ταυτοχρόνως αἴρονται στὴν πράξη οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τὰ ἀντίμετρα τῆς Μόσχας, ἐνῶ ἀναζητεῖται λύση στὴν Οὐκρανία. Ἡ Εὐρωζώνη, δεύτερη φορὰ μετὰ τὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰράκ, διαφοροποιεῖται ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ἂν καὶ ἀπομένει ἡ ἐφαρμογή της στὸ ἔδαφος∙ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν ρόλο τῆς Τουρκίας καὶ τῶν κερδοσκόπων, γνωστῶν στοὺς ἐπισήμους, θεωρεῖται ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο γιὰ ὅποια ὑπαναχώρησή της. Ἡ Εὐρωζώνη σώζει τὴν παγκόσμια εἰρήνη.