Διαφοροποίηση Ἀμερικανῶν

Σὲ οὐσιαστικὴ διαφοροποίηση βαίνουν οἱ Ἀμερικανοὶ στὰ ρωσοτουκρικά, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι παραμένουν ἑνωμένοι καὶ καταδικάζουν τοὺς Τούρκους γιὰ τὶς ἐνεργειές τους∙ ὁ λόγος εἶναι ἕνας, κατὰ τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ἡ ἐξασθένιση τῶν θέσεών τους στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀνοχῆς τους στὴν στήριξη ἀπὸ Τουρκία καὶ κερδοσκόπους στὸ χαλιφάτο. Ὁ εὐρωπαϊκὸς τύπος παρουσιάζει λεπτομερῶς τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις τῶν Τζιχαντιστῶν μὲ τὴν Ἄγκυρα, ἐπιβεβαιώνοντας τὸν Ρῶσο πρόεδρο∙ τὸ χαλιφάτο ἐξασφαλίζει τὸ 43% τῶν ἐσόδων του ἀπ’ τὶς ἐξαγωγὲς πετρελαίου μέσῳ Τουρκίας καὶ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ κατὰ 32% ἀπ’ τὸ δουλεμπόριο τῶν μεταναστῶν, ἐνῶ εἶναι δεδομένο πλέον ὅτι οἱ Τουρκμάνοι τῆς Συρίας ἀποτελοῦν ἁπλὴ προέκταση τοῦ χαλιφάτου. Τὶς διασυνδέσεις αὐτὲς ἀποκάλυψαν οἱ ρωσικοὶ βομβαρδισμοί.