Διάσκεψη ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὸ κλίμα ἀρχίζει τὴν Δευτέρα στὸ Παρίσι, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς τραγωδίας τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων καὶ τοῦ πολέμου στὴν Συρία∙ οἱ περισσότεροι ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν θὰ μετάσχουν, ἀλλὰ οἱ πιθανότητες συμφωνίας εἶναι ἀμφίβολες. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν στὴν περικοπὴ τῶν ἐκπομπῶν ρύπων, γιὰ διατήρηση τῆς αὐξήσεως τῆς θερμοκρασίας κάτω τῶν τριῶν βαθμῶν μέχρι τὸ 2100, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ παραμένουν ἀμετάπειστοι, ἐνῶ Κινέζοι καὶ Ἰνδοὶ ἐμφανίζονται πρόθυμοι∙ οἱ ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις εἶναι τὸ πρόβλημα, ἐπειδὴ ἀποκλείεται τὸ Κογκρέσσο ἐγκρίνειν τὴν ὅποια συμφωνία, καὶ χωρὶς τὴν ὑπογραφὴ τῆς Ἀμερικῆς δὲν γίνεται. Πάντως ὁ ΟΗΕ κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρωπου στὸν σεμνὸ πλανήτη∙ ὅλα εἶναι πιθανὰ ἂν δὲν συμφωνήσουν.