Δεσμεύσεις Τουρκίας πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους

Σὲ ἀσφυκτικὲς δεσμεύσεις πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ὑποχρεώθηκε ἡ Τουρκία στὸ προσφυγικό, ἔναντι παραχωρήσεων ἀπέναντί της∙ θὰ λάβει βοήθεια περίπου τριῶν δις εὐρὼ καὶ βίζα τῶν ὑπηκόων της, μαζὶ μὲ τὸ ἄνοιγμα ἑνὸς νέου κεφαλαίου τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐὰν κρατήσει τοὺς πρόσφυγες στὸ ἔδαφός της. Οἱ διεθνεῖς παρατηρητὲς δὲν ἔχουν καὶ πολὺ ἐμπιστοσύνη στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση καὶ περισσότερο ἐλπίζουν στὶς εὐρωπαϊκὲς περιπόλους στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο∙ ἄλλωστε εἶναι γνωστὲς οἱ σχέσεις τῆς Ἄγκυρας μὲ τὸ χαλιφάτο καὶ οἱ ἐδαφικές της βλέψεις στὴν Συρία, τὶς ὁποῖες δὲν δείχνει ὅτι παρακάμπτει. Οἱ ἐλπίδες της γιὰ ἀναμέτρηση ΝΑΤΟ καὶ Ρωσίας ναυάγησαν, λόγῳ ἀντιρρήσεων τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος∙ ἀποδεικνύεται τὸ πόσο λίγο ἐνήμερη εἶναι γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα.