Ἀνησυχίες γιὰ οἰκονομία

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐκδηλώνουν ἔντονες ἀνησυχίες γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας, διότι διαπιστώνουν ὅτι ἐπιδεινώνεται ἡ ὕφεση, ἐνῶ διερευνοῦν τὰ ὅσα κυκλοφοροῦν γιὰ τὸν τρόπο ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν∙ γνωρίζουν γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς κυβερνήσεως, παρὰ τὶς ἰσχυρὲς πιέσεις τους, στὴν ψήφιση τοῦ σχετικοῦ νόμου, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ πολιτικὴ ἀστάθεια, ὁπότε δὲν ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας δείχνουν ὅτι τοὺς ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὴν κυβέρνηση, διότι σχετίζεται μὲ τὴν πολιτικὴ σταθερότητα καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς τρομοκρατίας, ὅταν εἴμαστε ἡ πύλη τῶν Τζιχαντιστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη∙ τὰ δύο συνδέονται εὐθέως, ἐνῶ ἡ Φραγκφούρτη εἶναι πλήρως ἐνήμερη γιὰ τὶς κυβερνητικὲς κινήσεις. Ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸν Γιάννη Στουρνάρα ἦταν στὴν πράξη μήνυμα καλῆς θελήσεως πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους τραπεζῖτες. Τὸ ἐὰν ἔπεισε, εἶναι ἄλλο θέμα.