Κλίμα, ἐλπίδες συμφωνίας

Οἱ ἐλπίδες γιὰ διεθνῆ συμφωνία στὴν διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα στὸ Παρίσι ἀναγεννήθηκαν τὶς τελευταῖες μέρες, ἀλλὰ ἡ πειστικότητά τους θὰ φανεῖ σήμερα∙ 147 ἡγέτες ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο θὰ πάρουν μέρος στὴν ἐπίσημη διαπραγμάτευση, ἐνῶ θὰ ὑπάρξουν καὶ πολλὲς διμερεῖς συναντήσεις. Ἡ Ἀμερικὴ ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ συμφωνία, ἀλλὰ ἀπομένουν οἱ ὅροι της∙ ὁ χρόνος ἔχει ἐξαντληθεῖ καὶ οἱ ἐπιστήμονες προειδοποιοῦν ὅτι, ἐὰν δὲν γίνουν ἐγκαίρως περικοπὲς στὶς ἐκπομπὲς ρύπων, ἡ μέση θερμοκρασία θὰ αὐξηθεῖ κατὰ δύο βαθμοὺς Κελσίου στὸ τέλος τοῦ αἰῶνος, μὲ σημαντικὴ τήξη τῶν παγετώνων καὶ ἄνοδο τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης κατὰ ἕξι ἕως δέκα μέτρα∙ πολλὲς μεγάλες πόλεις θὰ κατακλυσθοῦν ἀπ’ τὰ ὕδατα, ἐνῶ θὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ πολλὰ νησιὰ τοῦ Νοτίου Εἰρηνικοῦ. Πάντως στὸ Παρίσι, παρὰ τὰ μέτρα ἀσφαλείας, ἔγιναν μεγάλες διαδηλώσεις γιὰ τὴν εὐαισθητοποίηση τῶν ἡγετῶν, ἀλλὰ ἀπομένει τὸ ἀποτέλεσμα.