Πολιτικά, σαφέστατες παρεμβάσεις Εὐρωπαίων

Οἱ παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὴν τήρηση τῶν ὅρων τοῦ τρίτου μνημονίου, εἶναι πλέον σαφέστατες καὶ γίνονται λόγῳ τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος∙ οἱ δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἔχουν ἀποδέκτη τὸν πρωθυπουργό. Αὐτὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐφαρμόσει ὅσα ἔχει ὑπογράψει καὶ κανεὶς ἄλλος∙ ἂν ἀδυνατεῖ , οἱ Εὐρωπαῖοι δεσμεύονται ὅτι θὰ σεβασθοῦν τὶς συνταγματικὲς διαδικασίες, ἐνῶ καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ Γιάννη Στουρνάρα ἀπέβλεπε στὸν ἴδιο σκοπό. Ἡ σημερινὴ Βουλὴ ὑποχρεωτικὰ θὰ δώσει τὴν λύση, διότι δὲν ἔχει τὴν ἄνεση ἡ Εὐρώπη, μὲ τὴν ὕφεση αὐξανόμενη, τὸ προσφυγικὸ σὲ κορύφωση καὶ τὴν Συρία σὲ ἔνταση, γιὰ ἄλλη μία ἑστία ἀνασφαλείας καὶ ἀνεξελέγκτου κρίσεως.