Ἀδυναμία ἐπιβιώσεώς της

Ὁ πρωθυπουργὸς ἀναγνωρίζει πλέον τὴν ἀδυναμία ἐπιβιώσεώς του καὶ ἐπιχειρεῖ τὴν συσπείρωση τῶν βουλευτῶν του, στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα σήμερα τὸ μεσημέρι∙ ἡ προσωπικὴ παρέμβαση κρίθηκε ὡς ἄκρως ἀπαραίτητη, λόγῳ τῶν ἰσχυρών διαλυτικῶν τάσεων. Θὰ διασφαλίσει ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν συνοχὴ τῶν βουλευτῶν του; Ἄγνωστο, καθὼς οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι πολλοὶ θὰ ἐπικρίνουν τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ θὰ τηρήσουν σαφεῖς ἀποστάσεις κατὰ τὶς ψηφοφορίες στὴν Βουλή, τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ∙ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους κυκλοφοροῦν πληροφορίες γιὰ μεταβατικὴ κυβέρνηση, καθὼς ὅλα τὰ κόμματα ἀρνοῦνται ψήφο ἐμπιστοσύνης στὸν πρωθυπουργό. Τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν εἶναι ἐλάχιστα πλέον, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ προσφυγὴ στὶς κάλπες, γιὰ τρίτη φορὰ σὲ ἕναν χρόνο, ἐνῶ εἶναι σαφέστατα ἀντίθετοι καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι∙ ἕνα πρᾶγμα φοβοῦνται περισσότερο στὸ Μέγαρο Μαξίμου, τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν γιὰ τὶς ἐκδουλεύσεις στοὺς ἡμετέρους, μὲ μεγαλύτερη τὴν ληστεία τῶν τραπεζῶν. Κάποιοι εὐθύνονται.