Ἐρωτήματα γιὰ πρωθυπουργὸ

Τὸ λάθος, μὲ τὴν ἀνάρτηση στὸ twitter ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὶς παραβιάσεις στὸ Αἰγαῖο, καὶ ἡ ἄμεση ἀνάκλησή της, μετὰ τὴν διαμαρτυρία τῆς Ἄγκυρας, προκαλοῦν πολλὰ ἐρωτήματα ὡς πρὸς τὸν χειρισμὸ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων ἐκ μέρους του∙ οἱ ἀνησυχίες ἀποτελοῦν κοινὸ μυστικὸ μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ ὄχι μόνο τῶν πολιτικῶν μας κύκλων. Δὲν εἶναι δυνατόν, σὲ κάθε διεθνῆ συνάντησή του, νὰ κάνει κάποια ἀβλεψία σοβαρῶν διαστάσεων∙ παραμένει πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ θεωρεῖται ὡς ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὶς εὐρωτουρκικὲς σχέσεις, τουλάχιστον στὸ θέμα τῶν προσφύγων καὶ τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐπίδειξη ἀνοχῆς καὶ ἀδυναμίας ἀπέναντι στὴν Τουρκία, ὅταν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν τὴν διπρόσωπη τουλάχιστον πολιτική της∙ πολλοὶ διερωτῶνται πλέον, τὸ ἐὰν αὐτὰ γίνονται τυχαῖα ἢ ἐσκεμμένα. Δὲν νοεῖται πλέον ἡ συνέχισή τους, ὅταν κρίνονται τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης ἐπίσης.