Ὡς παρίας στὶς Βρυξέλλες

Ὡς παρίας ἐμφανίσθηκε στὸ Συμβούλιο κορυφῆς Εὐρώπης, Τουρκίας ὁ πρωθυπουργός∙ περιορίσθηκε σὲ τυπικοὺς χαιρετισμοὺς μὲ τοὺς ἄλλους ἡγέτες καὶ στὸ συμβούλιο εἶχε ἐλάχιστες καὶ ἄνευ σημασίας παρεμβάσεις, ἐνῶ τὸ θέμα ἀφορᾶ πρωτίστως τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ σὲ ἐμᾶς προωθοῦν ὀργανωμένα οἱ Τοῦρκοι τοὺς μετανάστες καὶ κάνουν συνεχεῖς παραβιάσεις τοῦ ἐναέριου χώρου μας. Δὲν εἶπε λέξη γιὰ τὶς παραβιάσεις καὶ κατέβασε τὴν ἀναφορά του στὸ twitter γι’ αὐτές, πράξη σχεδὸν ἐθνικῆς προδοσίας∙ κάποιους λόγους εἶχε ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἔμεινε σιωπηλός, καὶ αὐτοὶ ἀφοροῦσαν τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἔχουν πάρει κακὲς ἐκθέσεις ἀπ’ τὶς ὑπηρεσίες τους γιὰ τὶς σχέσεις τῶν Τζιχαντιστῶν μὲ τὸ συριζέικο παρακράτος.