Προϋπολογισμός, ἀρχὴ δοκιμασιῶν κυβερνήσεως

Οἱ δυσεπίλυτες δοκιμασίες γιὰ τὴν κυβέρνηση ἄρχισαν μὲ τὸν προϋπολογισμὸ καὶ τὴν ψηφοφορία τοῦ Σαββάτου, ἀλλὰ καὶ τὴν σκληρὴ ἀναμέτρηση τῶν ἀρχηγῶν τὸ πενθήμερο τῆς συζητήσεώς του στὸ Κοινοβούλιο∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἐνέπνευσε συνοχὴ στοὺς βουλευτές του καὶ πολὺ περισσότερο ἀγωνιστικότητα γιὰ παρέμβασή τους στὴν συζήτηση. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὅλοι τους ἦταν παγωμένοι καὶ μεταξύ τους διερωτῶνται, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ψηφοφορία τοῦ Σαββάτου, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐκείνη τοῦ ἀσφαλιστικοῦ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα. Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ χειρότερη κατάσταση κι ἀπὸ ἐκείνη τῆς προηγούμενης πέρυσι∙ στὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου γιὰ τὴν φοροκαταιγίδα προστίθενται τὰ σκάνδαλα, μὲ κορυφαῖο τὴν ληστεία τῶν τραπεζῶν, ἐνῶ κλιμακώνεται καὶ ἡ κοινωνικὴ ἔκρηξη. Τὸ ἠθικὸ πλεονέκτημα ἔχει χαθεῖ∙ ἀπομένει πλέον ἡ λογοδοσία.