ΝΔ, λογοδοσία γιὰ τράπεζες

Στὴν λογοδοσία γιὰ τὴν ληστεία τῶν τραπεζῶν θὰ ὑποχρεωθεῖ ἡ κυβέρνηση, προειδοποίησε ὁ μεταβατικὸς πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐνῶ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ζήτησε τὴν ἀνασύσταση τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ μνημόνια καὶ τὸ χρέος∙ ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται, ἕνα μῆνα μετὰ τὶς ἐκλογές, ὑπόλογος ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση καὶ τὴν φοροκαταιγίδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐμπλοκή του σὲ τεράστιο σκάνδαλο, διότι ἀποκλείεται νὰ μεθοδεύθηκε ἡ ἐκποίηση, χωρὶς τὴν ἔγκρισή του, τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου στοὺς κερδοσκόπους. Ἄλλωστε τὸ σκάνδαλο διερευνᾶται καὶ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, διότι πρόκειται γιὰ τὴν διείσδυση στὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς Εὐρωζώνης κερδοσκόπων μὲ γνωστὲς τὶς ἐπιδιώξεις τους γιὰ διάλυση τοῦ εὐρώ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέχθηκαν τὴν διαδικασία, μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐπειδὴ γνώριζαν ἄριστα τὴν ὑπονομευτικὴ πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεως.