Ἀνήκουστη ληστεία τραπεζῶν

Τὴν ἀνήκουστη ληστεία τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους ἔφεραν στὴν Βουλὴ βουλευτὲς πολλῶν κομμάτων μὲ ἐπερωτήσεις τους πρὸς τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς∙ οἱ βουλευτὲς ρωτοῦν τοὺς ὑπουργούς, γιατὶ καθυστέρησαν στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν; γιατὶ ὁδήγησαν τὴν χώρα σὲ ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα καὶ στὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, ὅταν γνώριζαν ὅτι θὰ κατέρρεαν οἱ μετοχές τους; γιατὶ καθυστέρησαν μετὰ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς στὴν ψήφιση τῶν ἀναγκαίων νόμων, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν πλήρη ἐξευτελισμὸ τῶν μετοχῶν; Ἔτσι ἀπὸ 34 δις εὐρὼ πέρυσι, ἔπεσε ἡ ἀξία τους σὲ 700 ἑκατομμύρια. Ποιοὶ ἰδιωποιήθηκαν τὰ μυθικὰ ποσά; Νὰ κατατεθοῦν στὴν Βουλὴ ὅλα τὰ ὀνόματα.