Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ πτωτικὲς στὴν Φραγκφούρτη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0599 δολλάρια καὶ 130,5550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1069,25, ἐνῶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 44,59. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν συμμερίζονται τὴν εὐφορία τῶν πολιτικῶν γιὰ τὸ κλίμα καὶ προβλέπουν κάποια συμβιβαστικὴ λύση∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ὁμολόγησε ἐμμέσως ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβάλει τὴν ψήφιση περικοπῶν ρύπων στὸ Κογκρέσσο, παρὰ τὴν πλήρη σχεδὸν ἀπομόνωσή του στὴν διάσκεψη. Ἡ ἔνταξη τοῦ ρεμίνμπι στὸ κάνιστρο τῶν ἀποθεματικῶν νομισμάτων τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων θεωρεῖται μεγάλη πολιτικὴ ἐπιτυχία τοῦ Πεκίνου γιὰ τὴν διεθνῆ του ἀπήχηση∙ οἱ τρίτες χῶρες καὶ ἐπισήμως πλέον θὰ χρησιμοποιοῦν τὸ κινεζικὸ νόμισμα ὡς ἀποθεματικό τους, ἐνῶ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἀπ’ τὴν Ζιμπάμπουε, ὅπου μετέβη μετὰ τὸ Παρίσι, ὑποσχέθηκε αὔξηση τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Ἀφρική. Ἄλλωστε ἤδη προσφέρει τὴν μεγαλύτερη βοήθεια στὴν μαύρη ἤπειρο.