Ἀπειλὴ ἐξόδου ἀπὸ Σένγκεν

Ἡ ἀπειλὴ ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Συνθήκη Σένγκεν εἶναι ὑπαρκτή, ὄχι μόνο γιατὶ ἡ κυβέρνηση δὲν έκπληρώνει καμμία ἀπ’ τὶς ὑποχρεώσεις της γιὰ τοὺς πρόσφυγες, ἀλλὰ καὶ γιατὶ διαπιστώνονται περίεργες –κατὰ τοὺς ἐλεγκτὲς Εὐρωπαίους ἀστυνομικοὺς- διασυνδέσεις μὲ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία∙ ἡ καταγραφὴ τῶν προσφύγων δὲν γίνεται σωστά, τὰ μηχανήματα γιὰ προσωπικὰ στοιχεῖα δὲν παρελήφθησαν ἐγκαίρως καὶ τώρα προβάλλονται δικαιολογίες, οἱ ἐρωτήσεις γιὰ τὶς καταγγελίες Πανούση δὲν ἔχουν ἀπαντηθεῖ, οὔτε ἔχουν δοθεῖ πειστικὲς ἀπαντήσεις γιὰ τὶς διασυνδέσεις στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τοὺς ἐπιχώριους τρομοκράτες. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνουν ὅτι δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ τὴν σοβαρότητα τοῦ τρμοκρατικοῦ πολέμου, ἀλλὰ στὴν Ἐπιτροπὴ φθάνουν ἀπὸ πολλὲς ἀποδείξεις γιὰ ἄρνηση συνεργασίας καὶ ὑποψίες ὅτι ἐσκεμμένως ἀφήνονται ἀφρούρητα τὰ σύνορά μας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὰ γνωρίζουν ὅλα καὶ γι’ αὐτὸ ἔχουν στὸ περιθώριο τὸν πρωθυπουργὸ καὶ θέτουν τελικὴ προθεσμία στὸ Εὐρωσυμβούλιο 18ης Δεκεμβρίου…