Προϋπολογισμός, ἐξελίξεις

Ἡ διάχυτη ἀτμόσφαιρα γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις θέτουν σὲ δεύτερη μοῖρα τὴν συζήτηση γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ στὴν Βουλή, ἐνῶ οἱ ψίθυροι διαχέτονται ταχύτερα μὲ τὴν ἀπεργία τοῦ τύπου∙ ἡ κυβέρνηση φαίνεται παροπλισμένη καὶ δὲν ἔχει παρουσία, ἐνῶ ὁ προσδιορισμὸς γιὰ ἐκλογὴ προέδρου στὶς 20 Δεκεμβρίου στὴν Νέα Δημοκρατία θεωρεῖται ὡς τέλος τῆς ἀναμονῆς καὶ ἐσωστρέφειας. Ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου διοχετεύονται πληροφορίες γιὰ ἐντυπωσιακὲς κινήσεις στὸν χῶρο τῆς διαπλοκῆς, μὲ σκοπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκφράζουν μάταιες ἐλπίδες, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει πλέον οὔτε ἐλάχιστα περιθώρια πολιτικῶν ἐλιγμῶν∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν βουλευτῶν θεωροῦνται δεδομένες καὶ συζητοῦνται στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς, ἐνῶ ἡ κοινωνικὴ ἀναταραχὴ κορυφώνεται. Πολλοὶ συζητοῦν τὸ ἐὰν τὸ μέτρο γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν οἰκογενειακῶν κειμηλίων δὲν ἀποτελεῖ νάρκη κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά∙ ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει χάσει τὸν ἔλεγχο.