Τουρκία, δοκιμὴ συμφωνίας

Ἡ πρώτη δοκιμασία τῆς συμφωνίας τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Εὐρώπη ἀποβαίνει εἰς βάρος της∙ διότι πρὶν στεγνώσει ἡ μελάνη τῆς ὑπογραφῆς της ἄρχισαν τὰ παρατράγουδα, μὲ τὶς χιλιάδες τῶν προσφύγων στὰ νησιὰ μας καὶ τὶς παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου μας. Ὅσο κι ἂν ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ παρακάμπτει αὐτά -μὴν τυχὸν καὶ στενοχωρήσει τὸν σουλτάνο!- οἱ Εὐρωπαῖοι τὰ μετρᾶνε καὶ μάλιστα στὶς λεπτομέρειές τους∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση, ὅτι πρώτιστο καθῆκον εἶναι ἡ προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων καὶ γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἄρχισε ἡ ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ πόλεμος μὲ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία εἶναι πόλεμος ἀποκλειστικὰ σχεδὸν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, διότι αὐτὲς φέρουν τὸ μεγάλο βάρος τῆς ἐξαρθρώσεως τῶν τρομοκρατῶν, ὅπως περνοῦν μαζὶ μὲ τοὺς μετανάστες καὶ σκορποῦν τὸν θάνατο στοὺς ἁπλοὺς πολῖτες∙ οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἀριστεροῦ παρακράτους βρίσκονται στὸ μικροσκόπιο τῶν Εὐρωπαίων. Πολλὰ ἐνδιαφέροντα βρίσκουν ἤδη.