Συρία, παρέμβαση πολλῶν

Οἱ μεγάλοι σπεύδουν μὲ στρατιωτικὲς δυνάμεις στὴν Συρία, μετὰ τὴν προέλαση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ρώσων, διότι διαπιστώνουν ὅτι χάνει τὸ χαλιφάτο καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι παρόντες∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποστέλλουν ἐπίλεκτες μονάδες, ἐνῶ ἐπαναλαμβάνουν τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀκολουθοῦν τοὺς Γάλλους στὴν ἀποστολὴ δυνάμεών τους. Οἱ Τζιχαντιστὲς δείχνουν ὅτι ἀποχωροῦν ἀπ’ τὴν Ράκκα, ἐνῶ ἔχασαν τὰ ὀχυρὰ προπύργιά τους στὰ ἀνατολικὰ τῆς Δαμασκοῦ καὶ τῆς Χόμς, ἀλλὰ καὶ στὴν περιοχὴ τῶν Τουρκμάνων οἱ μάχες ἔχουν σταματήσει, καθὼς οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀποσυρθεῖ στὴν Τουρκία∙ ἡ Μόσχα ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ «Ἐλεύθερος Συριακὸς Στρατὸς» ἔχει δώσει στὴ δημοσιότητα τιμολόγια γιὰ διακίνηση πετρελαίου τῶν Ἰσλαμιστῶν μὲ τουρκικὲς ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν σχολίασαν τὴν εἴδηση οἱ Τοῦρκοι. Ἡ δημοσίευση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς διευρύνσεως τῶν σχέσεών τους μὲ τὴν Τουρκία, μὲ ἄμεσο τὸν ἀντίκτυπο στὴν διεθνῆ κοινότητα.