Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ πτωτικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,0599 δολλάρια καὶ 130,5050 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ἐλαφρά, χρυσός, 1066,92, καὶ πετρέλαιο, 43,92. Ἡ ἔνταξη τοῦ ρεμίνμπι στὸ κάνιστρο τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων εὐνοεῖ τὶς τοποθετήσεις στὴν Σαγκάη, ἂν κ ἀναγνωρίζεται ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο βῆμα τῆς μακρᾶς πορείας γιὰ τὴν ἀποδοχή του διεθνῶς ὡς ἀποθεματικκοῦ νομίσματος∙ πάντως ἡ Κίνα ἀποκτᾶ πλέον καὶ τὴν ἐπίσημη σφραγίδα γιὰ τὴν καθιέρωσή της ὡς πρώτης οἰκονομίας παγκοσμίως. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ ὑποχώρηση τοῦ δείκτου ἐπιχειρησιακῆς ἐμπιστοσύνης, στὸ, 48,6, χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2009, ἔναντι 50,1 τὸν Ὀκτώβριο, εὐνοεῖ τὶς ἀρνητικὲς διαθέσεις τῶν ἐπενδυτῶν∙ ἡ ἐμφανιζόμενη ἀποδυνάμωση τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιρροῆς στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ οἱ πολλὲς πληροφορίες γιὰ ἀνάμιξη τῶν κερδοσκόπων μὲ τοὺς Τζιχαντιστές, ἐπιδεινώνουν τὴν ἀποξένωσή της.