Ρωσία καἰ ἐπέκταση ΝΑΤΟ

Τὸ ΝΑΤΟ ἀνακοίνωσε τὴν πρόσκλησή του γιὰ ἔνταξη στὸ Μαυροβούνιο, ἀλλὰ ἡ Μόσχα ἀπάντησε ὅτι αὐτὸ θὰ ἔχει ἄμεσες ἀντιδράσεις ἐκ μέρους της∙ οἱ σχέσεις ὀξύνονται, ἂν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, κυρίως Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι, δὲν εἶδαν μὲ καλὸ μάτι τὴν πρόσκληση, διότι ἐργάζονται γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῆς καταστάσεως στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ ἀντίδρασή τους στὴν ὑποστήριξη τῆς συμμαχίας πρὸς τὴν Τουρκία, μετὰ τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ στὴν Συρία, τοὺς ὑποχρέωσε σὲ ἀνεκτικὴ στάση στὸ Μαυροβούνιο∙ ἄλλωστε ἡ στρατιωτική τους ἐπέμβαση στὴν Συρία γίνεται σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία, ἐνῶ ἐργάζονται καὶ γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία. Τὸ χάος μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς διευρύνεται καὶ λόγῳ τῆς ὑποστηρίξεως τῶν ἀτλαντικῶν κρδισκόπων στοὺς Ἰσλαμιστές.