Λαβρώφ, ὑποστήριξη Κύπρου

Τὴν ὁλόπλευρη ὑποστήριξη τῆς Ρωσίας στὴν Κύπρο ἐπανέλαβε ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, κατὰ τὴν χθεσινὴ σύντομη ἐπίσκεψή του στὴν Λευκωσία∙ ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἑνιαίας Κύπρου καὶ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματός της στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ κεκτημένου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Μάλιστα, ὡς ἀπόδειξη τῆς κρίσεως στὶς σχέσεις Ρωσίας καὶ Τουρκίας, ἀρνήθηκε συνάντηση μὲ τὸν ἡγέτη τῶν Τουρκοκυπρίων, παρ’ ὅτι αὐτὸς τηρεῖ πιὸ διαλλακτικὴ στάση στὸ κυπριακὸ πρόβλημα∙ ἡ Μόσχα, μὲ τὴν ἐπίσκεψη αὐτή, ἔδειξε ὅτι διατηρεῖ σταθερὴ τὴν πολιτική της στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στηρίζει τοὺς παραδοσιακούς της φίλους, ἀλλὰ καὶ ἐνισχύει τὸ μέτωπό της κατὰ τῆς Ἄγκυρας. Ἄλλωστε διευρύνει τὴν συνεργασία μὲ τὸ Ἰσραήλ.