Ἀποτυχία καὶ διασυνδέσεις

Ὡς ὁμολογία πλήρους ἀποτυχίας χαρακτηρίζεται ἡ παραδοχὴ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση ὅτι, ὑπάρχουν πιέσεις γιὰ προσωρινὴ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Σένγκεν, μὲ ἐμφανῆ σκοπὸ τὴν ἀπόκρυψη τῶν διασυνδέσεων τοῦ παρακράτους καὶ τῆς τρομοκρατίας∙ ὁ Ναπολοντίσκος εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν Κυριακὴ στὶς Βρυξέλλες μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ δὲν ἔκανε τίποτε κι ὅλο ζητάει χρόνο. Οἱ Εὐρωπαῖοι ὅμως συνδέουν ἄρρηκτα τὴν Σένγκεν μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ὑποψιάζονται ὅτι, οἱ καθυστερήσεις τῆς κυβερνήσεως συνδέονται μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν διασυνδέσεων τοῦ ἀριστεροῦ παρακράτους μὲ ἰσλαμικὲς καὶ ἐπιχώριες διακλαδώσεις τῆς τρομοκρατίας∙ ἐὰν ἐγκατασταθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀπόκρυψη τῶν στοιχείων, καθὼς ὅλα θὰ περνοῦν ἀπ’ τὸν ἔλεγχό τους. Ἄλλωστε εἶναι ἐνδεικτικὴ ἡ παγερὴ στάση τῶν Γάλλων ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση, ὅταν τὴν ἐγκωμίαζαν πρὶν τὴν σφαγὴ στὸ Παρίσι∙ οἱ δικαιολογίες δὲν πείθουν, ἐνῶ οἱ ἀναφορὲς τῶν Γάλλων ἐλεγκτῶν χαρακτηρίζονται ὡς καταπέλτης.