Φορολόγηση τῶν τιμαλφῶν

Ἡ φορολόγηση τῶν τμαλφῶν καὶ τῶν οἰκογενειακῶν κειμηλίων, μὲ τὸν νόμο περὶ περιουσιολογίου, ἔχει ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων στὴν Βουλὴ καὶ στὴν κοινωνία∙ ἡ νοοτροπία τῶν κυβερνώντων ἔχει σημασία, διότι θυμίζει τοὺς Βανδάλους, τοὺς χειρότερους βαρβάρους στὴν ἱστορία, ποὺ δὲν ἄφησαν τίποτα ὄρθιο στὴν Ρώμη, ὅταν τὴν κατέλαβαν τὸν πέμπτο αἰῶνα. Καὶ ὡς ἐξαγγελία ἀκόμη δείχνει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἱερὸ καὶ ὅσιο στοὺς ἀριστεροὺς ὑπουργούς, ὅλα εἶναι πρὸς ἐκποίηση, διότι γιὰ ξεπούλημα πρόκειται τῆς οἰκογενειακῆς ἱστορίας μας∙ εἶναι ἀδιανόητο νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι ἔγινε αὐτὸ ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, διότι πολλοὶ παράγοντες τοῦ ὑπουργείου διαμαρτυρήθηκαν, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς ἦταν ἀμετάπειστος, διότι, ἔλεγε, «αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔχω». Ὁ Ναπολεοντίσκος εὐθύνεται!