Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ρωσοτουρκικῆς ἐντάσεως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0666 δολλάρια καὶ 131,3850 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1050,60, καὶ πετρέλαιο, 43,34. Ἡ διατήρηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ 0,05% καὶ ἡ μείωση τῶν διημερησίων στὸ ἀρνητικὸ 0,03% ἀπὸ 0,02% δὲν ἐπηρέασε τὶς ἀγορές, διότι ἦταν ἀναμενόμενες∙ ἀντιθέτως οἱ ἐπενδυτὲς παρακολουθοῦν στενὰ τὴν κλιμάκωση τῆς ρωσοτουρκικῆς διενέξεως, μὲ ἀφμορὴ τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ στὸ συριακὸ ἔδαφος ἀπὸ τουρκικὰ καταδιωκτικά. Ἡ Ἄγκυρα χαρακτήριε χαλκευμένες τὶς κατηγορίες, ὅτι μέσῳ αὐτῆς γίνεται τὸ λαθρεμπόριο πετρελάιου τοῦ χαλιφάτου, ἀλλὰ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀπάντησε, ὅτι, «ὁ Ἀλλὰχ τιμωρεῖ ὅποιον ψεύδεται» καὶ ὅτι, «ἡ Τουρκία θὰ πληρώσει ἀκριβὰ τὸ ἔγκλημά της» αὐτό∙ τὸ Κρεμλίνο χρησιμοποιεῖ λόγο αὐστηρότατο τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει κάνει ἄλλη φορὰ μετὰ τὸ τέλος τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος. Δείχνει ὅτι ἔχει προσβληθεῖ ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια τῶν Ρώσων.