Ἐποχὴ μαζικῶν διαδηλώσεων

Σὲ περίοδο μαζικῶν καὶ μαχητικῶν διαδηλώσεων εἰσέρχεται ἡ κυβέρνηση, δύο μῆνες μόνο μετὰ τὴν νίκη της∙ οἱ διαδηλώσεις στὴν Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη ἦταν οἱ μεγαλύτερες μετὰ τὸ 2008, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀλέξη Γρηγορόπουλου, μὲ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία, καὶ ἀπὸ χθὲς τὸ βράδυ καὶ σήμερα τὸ πρωὶ ἔκαψαν αὐτοκίνητα καὶ καταστήματα καὶ τραυματίσθηκε ἕνας Πορτογάλος τουρίστας ἀπὸ πέτρες στὸ αὐτοκίνητό του. Ταυτοχρόνως φοιτητὲς στὴν Σύρο ἔκλεισαν τὸν δρόμο στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀλλάξει τὸ πρόγραμμά του∙ οἱ διαδηλώσεις στρέφονται πλέον κατὰ τῆς ἀριστερῆς κυβέρνησης, ὅταν τὰ προηγούμενα χρόνια ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατοῦσε στὰ ἐπεισόδια, καὶ τὰ χρησιμοποιούσε γιὰ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς πολιτικῆς καταστάσεως. Ἡ προσέλευση μάλιστα νεαρῶν ἦταν μεγάλη καὶ φαίνεται ὅτι χρησιμοποιοῦσαν ὀργανωμένη τακτικὴ ἐπιθέσεων, μὲ κέντρο τὴν πλατεῖα Ἐξαρχείων∙ τὰ ἐπίχειρα τῆς πολιτικῆς του εἰσπράττει ὁ Ναπολεοντίσκος.