Συγκάλυψη τῶν ὑπουργῶν του

Στὴν συγκάλυψη τῶν ὑπουργῶν του ὑποχρεώθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ τὴν ἐξαπάτηση τῆς Βουλῆς, ὡς πρὸς τὰ «πόθεν ἔσχες» των∙ ὁ ἕνας, ὁ ἀμερικανοσπούδαστος, ξέχασε νὰ δηλώσει 1800000 εὐρὼ καὶ 38 ἀκίνητα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος χαρακτήρισε ὅλα κατασκευάσματα τῆς διαπλοκῆς, ἐνῶ τὰ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς, ὁ ὁποῖος καὶ παρέπεμψε τὴν δήλωση στοὺς ὁρκωτοὺς λογιστές∙ ὁ παπποῦς ἀπειλεῖ μὲ μηνύσεις ἐναντίον ὅσων ἀναφέρονται στὴν ὑπόθεσή του, γιὰ τὴν ἀνάληψη δημοσίων ἔργων ἀπ’ τὴν ἑταιρεία του. Ἡ κυβέρνηση δὲν τὰ σχολιάζει, ὅταν προεκλογικὰ ἔκανε διαφημιστικὸ σπότ τὶς ἀνυπόστατες κατηγορίες γιὰ σύμβουλο τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ∙ ἕνας εἶναι ὁ λόγος, ἀπειλοῦν μὲ ἀνεξαρτητοποίηση, ὁπότε πάει ἡ δεδηλωμένη…