Προκλητικότης τῶν Τούρκων

Ἡ προκλητικότης τῶν Τούρκων στὸ Αἰγαῖο, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Ἀμερικανῶν, ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο∙ τὴν ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Εὐρώπη οἱ «ἀφίξεις» προσφύγων στὰ νησιὰ κλιμακώνονται, ἐνῶ στὶς παραβιάσεις τῶν μαχητικῶν τους στὸ Αἰγαῖο προστέθηκε καὶ ἡ ἔξοδος τοῦ ἐρευνητικοῦ «Τσεσμέ». Στὶς Βρυξέλλες πιστεύουν ὅτι αὐτὰ γίνονται ἐναντίον τῆς Εὐρώπης, γιὰ νὰ προκαλέσει τὴν Φρόντεξ ποὺ ἀναλαμβάνει τὴν φύλαξη τῶν συνόρων μας, μαζὶ μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχές∙ ἄλλωστε καὶ οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὸ Κατὰρ καὶ Ἀζερμπαϊτζὰν θεωρήθηκαν ἀπάντηση στὴν Μόσχα, ὅτι δὲν ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸ ρωσικὸ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο. Λέγεται ὅτι ὁ πόλεμος ἐξυπηρετοῦσε τὰ σχέδια τῶν κερδοσκόπων γιὰ διάσπαση τῆς Συρίας∙ ὁ Μπασὲρ Ἀσσὰντ ἦταν ἀντίθετος καὶ τοῦ ὀργάνωσαν τὸν πόλεμο. Οἱ Ρῶσοι ὅμως τὸν κερδίζουν εἰς βάρος τῶν κερδοσκόπων καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν Εὐρωπαίων, κάτι ἐντελῶς ἀπρόβλεπτο.