Πόλωση, κίνησις ἀπογνώσεως

Ὡς κίνησιν ἀπογνώσεως ἐκλαμβάνεται ἡ ἐπιχείρηση πολώσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι εἶναι ὁρατὴ ἡ ταχεῖα κατάρρευσή του∙ καὶ ἡ χθεσινὴ συνέντευξή του ἀπέβλεπε στὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἀδυναμία του ἐκπληρῶσαι τὶς δεσμεύσεις του πρὸς τοὺς δανειστές, τὸν φόβο του γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις διασυνδέσεων τρομοκρατίας καὶ προσφύγων, τῶν σκανδάλων, μὲ τὴν ληστεία τῶν τραπεζῶν πρῶτο καὶ τοὺς ἑκατομμυριούχους ὑπουργοὺς ἀκολουθεῖν, καὶ τὴν ἀπομόνωσή του στὸ ἐσωτερικό. Ἡ χθεσινὴ σύσκεψη ἀσχολήθηκε μὲ ἀναζήτηση τρόπων ἐπιβιώσεως, ἐνῶ ἡ ἀγορὰ ἔχει ἀπονεκρωθεῖ, χωρὶς ἐλπίδα ἀναπνοῆς της στὶς γιορτές, καὶ οἱ φορολογικὲς ὑποχρεώσεις πνίγουν τὰ νοικοκυριά∙ τὰ ἐπεισόδια στὰ Ἐξάρχεια καὶ στὶς ἄλλες πόλεις, δείχνουν δύο ἐντελῶς ἀντιφατικὰ πράγματα, ἐκφράζουν τὶς παρακρατικὲς ἐκεῖνες δυνάμεις ποὺ στήριξαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς συμπορευόταν μαζί τους ἐπὶ χρόνια∙ ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμο μέτρησαν οἱ καταστροφὲς καὶ ἡ ἀδυναμία ἢ ἀνοχὴ τῆς κυβερνήσεως στοὺς κουκουλοφόρους.