Ἐπεισόδια κουκουλοφόρων

Τὰ προχθεσινὰ ἐπεισόδια στὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης καὶ πολλὲς ἄλλες πόλεις, μὲ τὴν ἐπέτειο τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀλέξη Γρηγορόπουλου, σημαίνουν πάρα πολλὰ γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ κουκουλοφόροι καταστρέφουν τὰ πάντα, μὲ συνθήματα κατὰ τῆς ἀριστερῆς κυβέρνησης, ἴδια ἢ καὶ χειρότερα ἀπὸ ἐκεῖνα κατὰ τῶν προηγουμένων δεξιῶν κυβερνήσεων∙ τότε ὅμως ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν μαζὶ τους κι ἀπ’ τὶς γραμμὲς τῶν ὀπαδῶν του ξεπετάγονταν οἱ μολότωφ καὶ οἱ πέτρες. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι εἶναι γνωστὲς οἱ κοινὲς ρίζες ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀναρχοτρομοκρατῶν∙ ἄλλωστε πολλὰ στελέχη του δὲν τὸ ἔκρυβαν αὐτό. Κάτι συνέβη, εἴτε ρήξη τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τοὺς καθοδηγητὲς τους εἴτε ἀπροκάλυπτη ὑπονόμευσή του.