Γαλλία, πρῶτο ἐθνικὸ μέτωπο

Στὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς τῆς Γαλλίας τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο ἦρθε πρῶτο, μὲ 28%, ἔναντι, 27% τῶν Συντηρητικῶν καὶ 23%, τῶν Σοσιαλιστῶν∙ ὁ σεισμὸς εἶναι πρωτοφανής, ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ ἀπέφυγαν σχολιάσαι τὰ ἀποτελέσματα, ἐνῶ πολλὰ στελέχη τους τοὺς ἐπέκριναν αὐστηρὰ καὶ ἀπέδωσαν τὴν ἧττα στὴν πολιτική τους. Ἡ Μαρὶ Λεπαὶν χαρακτήρισε τὴν νίκη ὡς στροφὴ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν ἴδια ἀντιπροσφυγικὴ στάση, ἀλλὰ ἀπέφυγε τὶς ἀντιευρωπαϊκὲς κορῶνες∙ γιὰ τὴν συνεργασία στὸν δεύτερο γύρο οἱ παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις εἶναι πυρεττώδεις, διότι σὲ ἕξι ἀπ’ τὶς δεκατρεῖς περιφέρειες ἦρθε πρῶτο τὸ Ἐθνικὸ Μέτ ωπο. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα, ἡ τραγωδία στὸ Παρίσι ἔστρεψε τοὺς Γάλλους πρὸς τὴν ἀκροδεξιά. Ἐπιβάλλεται ἀπάντηση…