Ἐσκεμμένες μεθοδεύσεις τῆς κυβερνήσεως

Ἡ χώρα ὁδηγήθηκε στὴν ὕφεση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση ἐπὶ τῇ βάσει συγκεκριμένου σχεδίου τοὺς ἕνδεκα μῆνες τῆς ἐξουσίας της∙ ἡ ληστεία τῶν τραπεζῶν εἶχε προγραμματισθεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα, ὅπως εἶναι γνωστό, τὴν ἐκποίησή τους σὲ κερδοσκόπους. Τώρα ἀποκαλύπτεται ὅτι ἡ ἀποστολὴ τῶν μεταναστῶν στὴν Είδομένη καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς γιὰ τρεῖς ἑβδομάδες, καὶ μάλιστα παραμονὲς Χριστουγέννων, ἔχει ἄμεση συνέπεια τὴν ἀπαξίωση τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, ὡς διαμετακομιστικῶν σταθμῶν∙ ἤδη πολλὲς ἑταιρεῖες φεύγουν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ κομματικοὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀντιδροῦν στὴν ἐπέμβαση τῆς Ἀστυνομίας γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς συγκοινωνίας. Πολιτικὰ ἔχει σημασία, τὸ ὅτι δὲν σκέφθηκαν τὶς συνέπειες, ὅταν ἄνοιγαν τὰ σύνορα στοὺς μετανάστες∙ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν ἐσκεμμένη μεθόδευση.