Ἐπίσκεψη Σίσυ, ἀνακούφιση

Ὡς ἀνακούφιση στὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις ἀπ’ τὸ κουαρτέτο καὶ στὴν ἀποτυχία τῆς πολώσεως ἐκ μέρους του προβάλλει τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Αἰγυπτίου προέδρου ὁ πρωθυπουργός∙ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Αἴγυπτο βρίσκονται σὲ καλὸ ἐπίπεδο, ἂν καὶ καθυστέρησε ἀρκετὰ ἡ κυβέρνηση νὰ τὶς προωθήσει, ἀπὸ ὅπου τὶς ἄφησε ἡ προηγούμενη. Ὁ Ἀχμὲντ Φατοὺχ ἀλ Σίσυ ἦταν ἐγκάρδιος καὶ μὲ σαφεῖς προτάσεις γιὰ τὴν συνεργασία στὰ ἐνεργειακὰ καὶ στὴν ὁριοθέτηση τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στοὺς ἄλλους τομεῖς∙ ἡ σημερινὴ τριμερὴς καὶ μὲ τὸ Νίκο Ἀναστασιάδη ἐνισχύει τὸ μέτωπο ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας καὶ καθιστᾶ τὸν ἄξονα τῶν τριῶν χωρῶν παράγοντα εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος ὑπογράμμισε τὶς παραδοσιακὲς καλὲς σχέσεις τῶν δύο λαῶν, ἀπ’ τὴν ἐμφάνισή τους στὴν ἱστορία, ἀλλὰ καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀναγνωρίζοντας τὴν συμβολή του.