Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς μειώσεως τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου τῆς Κίνας τὸν Νοέμβριο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0869 δολλάρια καὶ 133,5750 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1077,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 40,21. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται διστακτικοί, παρὰ τὶς διαφαινόμενες ἐλπίδες γιὰ εἰρήνευση στὴν Συρία, ἀλλὰ διερωτῶνται γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπενδύσει πολλὰ κεφάλαια στὴν ἀξιοποίηση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τοῦ Κατάρ∙ ἐφ’ ὅσον χάνουν τὸν πόλεμο οἱ Τζιχαντιστὲς στὴν περιοχή, ἡ κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ, γιὰ τὴν διοχέτευση τοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη, μᾶλλον ναυαγεῖ, διότι εἶναι ἀντίθετη ἡ Δαμασκός. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ κατάσταση στὴν Τουρκία θεωρεῖται ρευστή, μετὰ τὴν συγκρουσή της μὲ τὴν Ρωσία, διότι ἡ Οὐάσιγκτον ἀλλάζει πολιτικὴ καὶ διαφοροποιεῖται ἀπ’ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ἰδιαιτέρως μὲ τὴν σφαγὴ στὸ Σὰν Μπερναντίνο∙ ἔχουνἐξεγερθεῖ πλέον οἱ ἁπλοὶ Ἀμερικανοί.