Πεκῖνο, σὲ ἔκτακτα μέτρα

Στὴνἐπιβολὴ ἐκτάκτων μέτρων στὸ Πεκῖνο προχώρησε ἡ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ νέφους τῆς αἰθαλομίχλος τὸ ὁποῖο ἔπνιξε κυριολεκτικὰ τὴν κινεζικὴ πρωτεύουσα∙ ἡ παρατεταμένη ἄπνοια, παρὰ τὶς χαμηλὲς σεχτικὰ θερμοκρασίες, ἔχουν προκαλέσει κατακόρυφη αὔξηση τῶν ρύπων, μὲ τὴν ὁρατότητα στὸ μηδέν. Ἔχουν κλείσει τὰ σχολεῖα καὶ οἱ πιὸ ρυπογόνες βιομηχανίες, ἐνῶ ἔχει περιορισθεῖ καὶ ἡ χρήση τῶν αὐτοκινήτων στὶς ἀπολύτως ἀναγκαῖες μετακινήσεις, μὲ τὴν ἔκκληση τῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν κατοίκων στὰ σπίτια τους∙ τὸ νέφος συνέπεσε μὲ τὴν διάσκεψη γιὰ τὸ κλίμα στὸ Παρίσι, ὅπου ὁ Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ὅτι ἐφαρμόζει τοὺς αὐστηροὺς περιορισμοὺς τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ τὰ νέα ἀπ’ τὴν χώρα του τὸν διέψευδαν. Στὴ διάσκεψη ἡ συμφωνία συναντάει ἐμπόδια ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς.