Ἐπιτυχὴς τριμερὴς διάσκεψη

Ἡ τριμερὴς διάσκεψη κορυφῆς, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, ἦταν ἐπιτυχής, διότι καθιερώνεται ὡς ἄξων ἀσφαλείας καὶ εἰρήνης στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀλλὰ καὶ προσφέρει τὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀραβικὴ χώρα∙ ἔστω κι ἀργὰ ὁ πρωθυπουργὸς συνέχισε τὴν πολιτικὴ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως -ἄλλωστε ὁ Ἀμπντὲλ Φατὰχ Ἀλ Σίσυ συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ- καὶ ἐνίσχυσε τὶς προοπτικὲς ὁριοθετήσεως τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης, μεταξὺ τῶν τριῶν χωρῶν. Οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ ἐπιχειρηματίες ποὺ συνόδευαν τὸν Αἰγύπτιο πρόεδρο εἶχαν οὐσιαστικὲς συνομιλίες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔκλεισαν πολλὲς συμφωνίες, γιὰ ἐμπορικὲς καὶ οἰκονομικὲς συναλλαγές, μὲ ἔμφαση στὴν συμμετοχὴ ἑλληνικῶν τεχνικῶν ἑταιρειῶν στὰ μεγάλα ἔργα ὑποδομῆς τῆς Αἰγύπτου. Τὸ θέμα τῆς ἀσφαλείας ἀπέναντι στὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία ἦταν κυρίαρχο στὶς συνομιλίες, διότι ἡ κυβέρνηση τοῦ Καΐρου θεωρεῖ τοὺς Τζιχαντιστὲς ὡς κύρια ἀπειλή της, μὲ πολλὰ τὰ τρομοκρατικὰ χτυπήματα τὰ τελευταῖα χρόνια.